De Wingerd laat talenten groeien

De Wingerd streeft er naar om voor ieder kind optimale ontwikkelingskansen te creëren. We willen elk kind ongeacht zijn/haar mogelijkheden en beperkingen de kans geven om die optimale ontwikkeling te realiseren, om alle aanwezige talenten te benutten en op zoek te gaan naar nieuwe nog onbekende mogelijkheden.

Talenten

Ieder kind heeft vele talenten. Talenten laten groeien is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Het is voor de Wingerd van groot belang dat leerkrachten en ouders elkaar vinden om voor ieder kind de optimale onderwijssituatie en pedagogische omgeving te creëren. Ons uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft en ergens goed in is. We gaan hierbij uit van het gedachtengoed van de 8 verschillende intelligenties van Gardner.

Groeien

Om optimale groei van iedere leerling te realiseren heeft de leerkracht goed in beeld wat de mogelijkheden zijn van ieder kind. Ook hebben de leerkrachten goed zicht op de leerlijnen en delen zij aan het begin van een les de doelen met de leerlingen. Allemaal ingrediënten die bijdragen aan een maximale groei. Samenwerking met ouders is van groot belang. Ouders en school zoeken voortdurend naar de optimale samenwerking om de maximale groei te realiseren. Talenten laten groeien, gebeurt op school maar zeker ook in de tijd buiten school.