Op weg naar Samenwijs

De Wingerd werkt hard mee aan de realisatie van een Samenwijscentrum in Esbeek. Doel is de realisatie van een IKC (integraal kindcentrum) waarin onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang intensief samenwerken.

Een Samenwijsaccommodatie stelt kinderen van 0 tot 13 jaar in de gelegenheid om hun talenten en mogelijkheden optimaal te laten ontwikkelen met behulp van kennis en kwaliteiten vanuit diverse disciplines.

Realisatie van een Samenwijscentrum is belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen en biedt ouders de gelegenheid om opvoeding en werk te combineren in een voor de kinderen veilige en vertrouwde omgeving. Goede voorzieningen voor kinderen dragen in hoge mate bij aan de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap.

Samen met alle betrokken partijen wordt gewerkt aan de realisatie van Samenwijs in het leegstaande kerkgebouw in Esbeek.