Kernwaarden

Vier kernwaarden staan centraal binnen onze visie:

    Onze kernwaarden:
  • Respect
  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid

De vier kernwaarden omvatten elk een aantal waarden die de Wingerd als leidraad ziet voor haar handelen en voor de omgang met elkaar.

Alle bij de school betrokkenen worden gestimuleerd om vanuit deze 4 kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Wat je aandacht geeft groeit! Dit doet de Wingerd door aandacht te geven aan gewenst gedrag en dit te belonen. Deze 4 kernwaarden zijn met ouders en medewerkers van de Wingerd bepaald.